Personal GID  

Attīstības un izaugsmes konsultācijas 

Personal GID piedāvājumā

Semināri un lekcijas uzņēmumiem un darbiniekiem


Darbinieku atlase, novērtēšana, profesionālās piemērotības noteikšana, darba intervijas


Personīgās un profesionālās attīstības un izaugsmes konsultācijas (koučings)

    

                                               Izaugsmes un attīstības treniņi grupām un kolektīviem

Izvēlieties savam uzņēmumam izbraukuma lekcijas, seminārus vai apmācības uz vietas uzņēmumā vai Jums citā ērtā vietā un laikā. Veiciniet sava uzņēmuma labklājību un stabilitāti caur savu darbinieku attieksmi pret sevi un savu darbu uzņēmumā. Apzinieties, ka stipra komanda ir ne tikai uzņēmuma vizītkarte, bet arī peļņa.

Katra uzņēmuma un organizācijas lielākais 21.gadsimta izaicinājums ir būt progresīvam, un pie tā svarīgi, ka tajā strādājošie ir identificējušies ar uzņēmuma mērķiem. Rūpējoties par savas komandas izaugsmi un vajadzībām pēc attīstības, tiek stiprināta ne tikai kolektīvā saikne, bet arī vispārīgie rezultatīvie rādītāji.  Tāpēc katra darba devēja vērtība ir stipra, spējīga un prasmīga komanda

Vienmēr aktuālās tēmas:

 - par profesionalitāti (augstākais izaicinājums mūsdienu konkurences laikmetā - profesionalitāte kā kvalitātes rādītājs);

   - par motivāciju (jo motivētāks darbinieks, jo ātrāk sasniedzami rezultāti);

    - par komandas saliedētību (konkurences vietā izvēloties sadarbību vienotu mērķu virzienā);

     - par izaugsmi un attīstību (personīgā un uzņēmuma - tālāk, augstāk, labāk, vairāk un bagātāk).

 

"Personal GID" izstrādā arī apmācību programmas pēc pasūtījuma, apvienojot uzņēmuma vajadzības un mērķus, izvēloties savam uzņēmumam vēlamāko pakalpojuma veidu: lekciju (1-5 st.), seminārus (6 vai 8 ak.st.) vai apmācību kursus un treniņus (2 līdz 4 apmācību dienas). 


Nobeigumā darbinieki saņem apliecību.

"Personal GID" atslēga:
 Personības ceļvedis
- izaugsme (G-growth)
- identitāte (I-identity)
- attīstība (D-development)

  • Personīgā attīstība un izaugsme
  • Profesionālā izaugsme un karjeras iespējas
  • Resursu un potenciāla noteikšana un aktivizēšana