Personal GID  

Attīstības un izaugsmes konsultācijas 


Pēdējā laikā arvien vairāk sabiedrībā aktualizējas jautājumi par pozitīvu domāšanu un tās saistību ar nākotni un sasniegumiem. Mērķu veidošanas meistarklase ir iespēja uzzināt vairāk par to, ko nozīmē pašam būt sava dzīves ceļa noteicējam, un atbildību par veiksmi un panākumiem ņemt savā pārziņā. Piedāvājam izbraukuma semināru ar radošiem elementiem un praktisku darbošanos.

Par dalībnieku skaitu un semināra ilgumu un samaksu ir iespējams vienoties, individuāli sazinoties ar "Personal GID" vadītāju Jolantu S.-G. 

Mākslas metodes efektivitāte ir pierādīta, bet sabiedrībā joprojām par maz novērtēta. 


Mākslas terapija uzlabo kognitīvās un sensori motorās funkcijas, veicina pašnovērtējumu un pašapziņu, uzlabo emocionālo noturību un sociālās prasmes, līdz ar to samazina konfliktu situācijas, kā arī vispārīgi mazina spriedzi savstarpējās attiecībās. 


Mākslas terapijas nodarbības uzņēmumu darbiniekiem veicinās pozitīvas savstarpējās attiecības, sadarbības spējas un rūpēsies par mikroklimatu darba vidē.

Cilvēkiem, kas nodarbojas ar mākslu, pieaug kreativitāte, kas ir ļoti svarīgs resurss arī problēmsituāciju risināšanā.

Mākslas terapijas procesā tiek darbināts prāts, ķermenis un emocijas vienlaicīgi, un nav nepieciešama valoda, lai izteiktos. 
  • 20.gadsimta uzņēmējs ir moderns uzņēmējs, kas zina, kā rūpēties par saviem darbiniekiem, lai viņi neizdegtu.
  • Moderni vadītāji iet līdzi laikam un prot savādāk rūpēties par savas komandas darba spējām un spēju tikt galā ar darba radīto stresu. 
  • Moderni vadītāji novērtē savu komandu un saprot, ka ieguldītais darbiniekos iezīmēsies uzņēmuma rezultatīvajos rādītājos.Profesionalitāte kā kvalitātes apliecinājums